Fiskeoppsyn Selbusjøen Grunneierlags.

Avtale med fiskeoppsynet:

 • Minimum 15 oppsynsturer hver sesong. De første starter under gjeddefiske på våren (gjeddefiskedagen fisker alle gratis)
 • Lensmannen kan kontaktes for felles kontroll
 • Fiskeoppsynet skal ha kontrollbevis utstedt av Selbusjøen Grunneierlag
 • Alle turer/all kontroll skal dokumenteres skriftlig inkludert arbeidstimer. Samlerapport oversendes leder i styret ved sesongens avslutning.
 • Merking, tilsyn, vedlikehold og lagring av tilsynsbåten. Utgifter dekkes etter regning.
 • Følgende kontroll skal utføres.
  • Fiske fra båt, stangfiske fra land og garnfiske. Grunneier (den som står registrert i grunnboka) og barn under 16 år fisker gratis
   Dersom fiskekort ikke kan framviser på papir eller telefon skal fiskeoppsynet utstede straffegebyr på kr. 500,-. Det utfylles giro på dagskort (pr. i dag kr. 70,-) pluss straffegebyr, totalt kr. 570,-
   Dette skal være innbetalt innen en uke. Ikke innbetalt gebyr blir anmeldt.
   Fiskeoppsynet sjekker om beløpet er innbetalt til konto Selbu Økonomi og Regnskap V7 Unni Moslet. Hvis ikke, varsles leder i laget som foretar anmeldelse.

   • Fiske med faststående redskap
    Grunneier har rett til garnfiske på egen eiendom. Andre som fisker med garn skal framvise tillatelse fra grunneier.
    Garnsettet skal være merket med gards- og bruksnr/navn.
    Brudd på dette varsles grunneier.
    Maskestørrelsen på garn kontrolleres. Fiske med mindre maskevidde enn 20 omfar anmeldes. Fiskeoppsynet sikrer navn og adresse på grunneier og varsler leder i laget som foretar anmeldelse
   • Fredningsbestemmelsene overholdes.
    • Flytegarn er kun tillatt fra 1. august til 1. september
    • Fredning fra 15 september til og med 15. oktober gjelder i tillegg til fiske med garn, fiske med andre faststående redskap, og all fiske i en 100 meters sone rundt alle elvemunninger.

     Øvrig fiske et tillatt.

 

Disse bestemmelsene er vedtatt i styret 27.04.17.

 

Inger Granby.

Leder.

Print side