Selbusjøen

Midt i et nydelig kulturlandskap ligger Selbus naturlige midtpunkt, Selbusjøen. Den østlige delen breier seg ut mellom grendene i Selbu før den smalner inn til det som ligner en vestlandsk fjord vestover mot Klæbu, der sjøen renner ut i Nidelva.

Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m.

Generelle regler:

 • Utsetting av fisk må ikke finne sted utenspesiell tillatelse.
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag.
 • Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet.
 • Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag.
 • Ved mistanke om fiskesykdommer ta kontakt med Selbu Kommune
 • Desinfeksjon av utstyr utføres hos Selbusport’n.
 • VÆR PÅ VAKT- Stopp spredning av ørekyte!

Fiskekort fås kjøpt følgende steder:

 • Selbusport’n – Selbu turistkontor
 • Best – B. Langseth
 • Selbusjøen Hotell & Gjestegård
 • Marienborg Camping
 • Ove Stamnes

Priser fiskekort for Selbusjøen:

Fiskekort for Selbusjøen

 • Døgnkort            kr. 70,-
 • Ukekort              kr. 200,-
 • Årskort               kr. 400,-

Barn under 16 år fisker gratis med stang og håndsnøre. JFR. Lov om laksefiske og innlandsfiske.

Priser Selbukortet.

Gjelder fiske i alle vann og elver i kommunen, inkludert Selbusjøen.

 • Todøgnskort     kr. 200,-
 • Ukekort           kr. 400,-
 • Årskort            kr. 800,-

KJØP FISKEKORT ONLINE

Eller kjøp på:

Med Perfish i lomma trenger du aldri å lure på hvordan du skal få kjøpt fiskekort – Uansett sted. 

Tilgjengelig for Android og iOS. 

 

Fredningsbestemmelser for Selbusjøen:

§ 3. Fiske i vassdrag hvor det ikke går anadrome laksefisk 
3.1 Selbusjøen i Selbu og Klæbu kommuner
I Selbusjøen og i elver og bekker så langt fisk kan gå opp fra sjøen, er det forbudt å fiske med garn i tiden fra og med 15. september til og med 15. oktober. Minste maskevidde er 30 mm (20-omfar). Fiske med flytegarn er forbudt i juli måned.

Fredningsbestemmelsene i tidsrommet 15 september til og med 15 oktober gjelder i tillegg til fiske med garn, fiske med andre faststående redskap, og alt fiske i en 100 meters sone rundt alle elvemunninger. Øvrig fiske er tillatt.

Vedtak Årsmøte 21.04.16.
Fiske med flytegarn i juli måned endres til: Fiske med flytegarn er kun tillatt fra 1 august til 1 september.
Det er tillatt å fiske med lenke på maks 50 meter, og med en maskestørrelse på 20 omfar.

Les Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Sør Trøndelag

Print side