• Selbusjøen Grunneierlag

  Vi forvalter og utnytter Selbusjøens potensiale

  Din kilde til rekreasjon!

 • Selbusjøen

  En sjø av muligheter...

 • Selbusjøen

  En naturperle midt i Selbu

 • Selbusjøen Grunneierlag

  Vi bevarer økosystemet

  både i og rundt sjøen

 • Glem hverdagen

  Finn din aktivitet

  Fisking // Hiking // Sykling // Vannsport // Båtliv // Bading

 • Festivalliv

  På bredden av Selbusjøen

 • Uten mat og drikke...

  Flere lokale serveringssteder og matbutikker

 • Overnatte ved Selbusjøen?

  Hoteller og campingsteder like i nærheten

 • Sør-Trøndelags største naturlige innsjø

  58 km²

 • Is og snø

  Vinteraktiviteter

  Isfiske // Skøyter // Ski

Årsmøte Selbusjøen Grunneierlag

MAndag 25/4-22 kl 20 00, Gammelskolen ved B Langseth Arena.

Vanlige Årsmøte Saker. Innkommende saker må være styret innen 08/4-22.

Saksliste

1. Velkommen og godkjenning

2. Valg sekretær

3. Velg to til å signe protokoll

4. behandle Årsmelding og regnskap

5.Behandle fordeling inntekt og overskudd.

6. Valg

7. Innkomne saker

 

 


 

 

 


 

 

Les Offentlig ettersyn av tiltaksplan for Selbusjøen.

Medlemmer kan send inn komentarer til styret.

 

Offentlig ettersyn av tiltaksplan for Selbusjøen i Selbu og Trondheim kommuner

Tiltaksplan Selbusjøen

Tiltaksplan Selbusjøen – overordnet geoteknisk vurdering

Vedlegg – Tiltaksplan Selbusjøen Tillegg 2019

 


 

Kjøp fiskekort online

Eller kjøp på:

Med Perfish i lomma trenger du aldri å lure på hvordan du skal få kjøpt fiskekort – Uansett sted. 

Tilgjengelig for Android og iOS. 

Selbusjøen Grunneierlag SA er et samvirkeforetak..

Foretaket er en sammenslutning av grunneiere i Selbusjøen (enkeltpersoner og sameie).
Søknad om medlemskap behandles av styret, og ved godkjent medlemskap vil grunneiers andel i laget beregnes ut fra eiendommens størrelse (strandlinje)
Laget ledes av et styre på fem andelseiere, og to varerepresentanter valgt av årsmøte.

Lagets formål er følgende:

Selbusjøen Grunneierlag SA skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Herunder søke å sikre Selbusjøens ørret- og røyebestand slik at den opprettholdes – og helst økes – for kommende generasjoner. Laget skal videre på samvirkemessig grunnlag ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter til fiske i Selbusjøen på en børekraftig måte. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget også søke å tilgodese den ikke grunneiende befolknings interesse ved at det gis adgang til fiske via kjøp av fiskekort. Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette»  Se vedtekter.

Laget forvalter Mysisfondet, stiftet 3.1 mai 2007, se vedtekter. Laget forvalter videre, i samarbeid med Klæbu Grunneierlag område 4, Selbusjøen fiskefond. Se vedtekter.
Grunneiere har rett til garnfiske på sin eiendom. Denne retten kan grunneier fritt bortleie / utlåne til andre.
Grunneier (den som står registrert i grunnboka) har rett til fiske uten fiskekort i sjøen.

De opprinnelige fiskestammene i Selbusjøen er ørret og røye. Senere kom laken. På begynnelsen av 1990 tallet ble det påvist ørekyte. Som i dag (2014) er en uønsket og dominerende art i strandsonen.
På begynnelsen av 2000 ble det registrert gjedde i Selbusjøen. I dag, 2014, er det påvist gjedde i hele sjøen. Framveksten av ørekyte og gjedde har bidratt til redusert ørretproduksjon i sjøen. For å begrense denne reduksjon bygger nå Selbusjøen Grunneierlag ei fiskesperre i nedre ende av gyteelva Tømra. Den utformes slik at ørreten kan vandre opp for gyting, mens andre fiskearter (gjedde, ørekyte og lake) forhindres fra å gå opp.

Statkraft har hatt konsesjon på regulering av Selbusjøen fra 1919. Konsejonsvilkårene ble revidert i Statsråd 07.03.2014, etter 11 års behandlingstid. I de nye vilkårene er Statkraft pålagt en minstevannstand på 156,87 moh (160 moh) i tidsrommet fra vårflommens kulminasjon til 31. august. Fra 1.september og ut oktober skal minstevannstanden være på 156,17 moh (159,30 moh). Dette vil forbedre fiskens gyteforhold i Selbusjøen. Se konsesjonsvilkårene.

De opprinnelige konsesjonsvilkårene pålegger regulanten å sette ut 25.000 sommerlig fisk pr. år. De settes ut i samarbeid med grunneierlaget.

Lenker:

 

 

Print side