• Selbusjøen Grunneierlag

  Vi forvalter og utnytter Selbusjøens potensiale

  Din kilde til rekreasjon!

 • Selbusjøen

  En sjø av muligheter...

 • Selbusjøen

  En naturperle midt i Selbu

 • Selbusjøen Grunneierlag

  Vi bevarer økosystemet

  både i og rundt sjøen

 • Glem hverdagen

  Finn din aktivitet

  Fisking // Hiking // Sykling // Vannsport // Båtliv // Bading

 • Festivalliv

  På bredden av Selbusjøen

 • Uten mat og drikke...

  Flere lokale serveringssteder og matbutikker

 • Overnatte ved Selbusjøen?

  Hoteller og campingsteder like i nærheten

 • Sør-Trøndelags største naturlige innsjø

  58 km²

 • Is og snø

  Vinteraktiviteter

  Isfiske // Skøyter // Ski

Årsmøte Selbusjøen Grunneierlag

Mandag 22.4-24
1930.Sted Rådhuset 2 etage, Inngang ved lensmannskontoret.
frist for saker 10.4

 

 


 

 

 


 

 

Les Offentlig ettersyn av tiltaksplan for Selbusjøen.

Medlemmer kan send inn komentarer til styret.

 

Offentlig ettersyn av tiltaksplan for Selbusjøen i Selbu og Trondheim kommuner

Tiltaksplan Selbusjøen

Tiltaksplan Selbusjøen – overordnet geoteknisk vurdering

Vedlegg – Tiltaksplan Selbusjøen Tillegg 2019

 


 

Kjøp fiskekort online

Eller kjøp på:

Med Perfish i lomma trenger du aldri å lure på hvordan du skal få kjøpt fiskekort – Uansett sted. 

Tilgjengelig for Android og iOS. 

Selbusjøen Grunneierlag SA er et samvirkeforetak..

Foretaket er en sammenslutning av grunneiere i Selbusjøen (enkeltpersoner og sameie).
Søknad om medlemskap behandles av styret, og ved godkjent medlemskap vil grunneiers andel i laget beregnes ut fra eiendommens størrelse (strandlinje)
Laget ledes av et styre på fem andelseiere, og to varerepresentanter valgt av årsmøte.

Lagets formål er følgende:

Selbusjøen Grunneierlag SA skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Herunder søke å sikre Selbusjøens ørret- og røyebestand slik at den opprettholdes – og helst økes – for kommende generasjoner. Laget skal videre på samvirkemessig grunnlag ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter til fiske i Selbusjøen på en børekraftig måte. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget også søke å tilgodese den ikke grunneiende befolknings interesse ved at det gis adgang til fiske via kjøp av fiskekort. Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette»  Se vedtekter.

Laget forvalter Mysisfondet, stiftet 3.1 mai 2007, se vedtekter. Laget forvalter videre, i samarbeid med Klæbu Grunneierlag område 4, Selbusjøen fiskefond. Se vedtekter.
Grunneiere har rett til garnfiske på sin eiendom. Denne retten kan grunneier fritt bortleie / utlåne til andre.
Grunneier (den som står registrert i grunnboka) har rett til fiske uten fiskekort i sjøen.

De opprinnelige fiskestammene i Selbusjøen er ørret og røye. Senere kom laken. På begynnelsen av 1990 tallet ble det påvist ørekyte. Som i dag (2014) er en uønsket og dominerende art i strandsonen.
På begynnelsen av 2000 ble det registrert gjedde i Selbusjøen. I dag, 2014, er det påvist gjedde i hele sjøen. Framveksten av ørekyte og gjedde har bidratt til redusert ørretproduksjon i sjøen. For å begrense denne reduksjon bygger nå Selbusjøen Grunneierlag ei fiskesperre i nedre ende av gyteelva Tømra. Den utformes slik at ørreten kan vandre opp for gyting, mens andre fiskearter (gjedde, ørekyte og lake) forhindres fra å gå opp.

Statkraft har hatt konsesjon på regulering av Selbusjøen fra 1919. Konsejonsvilkårene ble revidert i Statsråd 07.03.2014, etter 11 års behandlingstid. I de nye vilkårene er Statkraft pålagt en minstevannstand på 156,87 moh (160 moh) i tidsrommet fra vårflommens kulminasjon til 31. august. Fra 1.september og ut oktober skal minstevannstanden være på 156,17 moh (159,30 moh). Dette vil forbedre fiskens gyteforhold i Selbusjøen. Se konsesjonsvilkårene.

De opprinnelige konsesjonsvilkårene pålegger regulanten å sette ut 25.000 sommerlig fisk pr. år. De settes ut i samarbeid med grunneierlaget.

Lenker:

 

 

Print side