Styret Selbusjøen Grunneierlag

Leder:
Inger Granby.

Styremedlem:
Terje moen
Eirik Gunnar Flønæs
Jonny Aftret
Stein Emstad

Varemedlem:
Mimmi Solem
Bjørn Hammer.

Revisor:
Thomas Engan
Anton Gisetstad

Fiskeoppsyn:
Martin Emstad

Valgkomite:
Jarle Aftret (leder)
Ole Kristian Fuglem
Per Avelsgård.

Kontakt oss

First
Last

Print side