Regler for fiskeoppsyn

by admin | juni 24, 2015 8:41 am

Fiskeoppsyn Selbusjøen Grunneierlags.

Avtale med fiskeoppsynet:

 

Disse bestemmelsene er vedtatt i styret 27.04.17.

 

Inger Granby.

Leder.

Source URL: https://www.selbusjoengrunneierlag.no/?page_id=446