VEDTEKTER FOR SELBUSJØEN FISKEFOND

 Minimum 15 oppsynsturer hver sesong. De første starter under gjeddefiske på våren (gjeddefiskedagen fisker alle gratis)

 1. Lensmannen kan kontaktes for felles kontroll
 2. Fiskeoppsynet skal ha kontrollbevis utstedt av Selbusjøen Grunneierlag
 3. Alle turer/all kontroll skal dokumenteres skriftlig inkludert arbeidstimer.
 4. Merking, tilsyn, vedlikehold og lagring av tilsynsbåten og båttilhenger. Utgifter dekkes etter regning.
 5. Samlerapport for punkt 4 og 5 oversendes styrets leder ved sesongens slutt, senest 1. desember
 6. Følgende kontroll skal utføres.
  • Fiskekort. Fiske fra båt, stangfiske fra land og garnfiske.
   Grunneier (den som står registrert i grunnboka) og barn under 16 år fisker gratis
   Dersom fiskekort ikke kan framviser på papir eller telefon skal fiskeoppsynet utstede straffegebyr på kr. 500,-. Det utfylles giro på dagskort (pr. i dag kr. 70,-) pluss straffegebyr, totalt kr. 570,-
   Dette skal være innbetalt innen en uke. Ikke innbetalt gebyr blir anmeldt.
   Fiskeoppsynet sjekker om beløpet er innbetalt på Selbusjøen Grunneierlag sin konto V/ Selbu Økonomi og Regnskap. Hvis ikke, varsles leder i laget som foretar anmeldelse.
  • Fiske med faststående redskap
   Grunneier har rett til garnfiske på egen eiendom. Andre som fisker med garn skal framvise tillatelse fra grunneier.
   Garnsettet skal være merket med gards- og bruksnr/navn.
   Brudd på dette varsles grunneier.
   Maskestørrelsen på garn kontrolleres. Fiske med mindre maskevidde enn 20 omfar anmeldes. Fiskeoppsynet sikrer navn og adresse på grunneier og varsler leder i laget som foretar anmeldelse

   • Fredningsbestemmelsene overholdes. 
    • Flytegarn er kun tillatt fra 1. august til 1. september
    • Fredning fra 15 september til og med 15. oktober gjelder fiske med garn, andre faststående redskap, og all fiske i en 100 meters sone rundt elvemunninger.
     Øvrig fiske et tillatt.

Skille mellom Nea og Selbusjøen går ved fossen utenfor Årsøya. Avtale inngått mellom Stein Emstad Selbusjøen Grunneierlag og Nils Olav Stokke Nea Elveierlag september 2018.

Disse bestemmelsene er enstemmig vedtatt i styret 19.09.18.

Inger Granby.

Leder.

Print side