Fisking i Selbu

by admin | februar 11, 2014 1:22 pm

Selbusjøen

Midt i et nydelig kulturlandskap ligger Selbus naturlige midtpunkt, Selbusjøen. Den østlige delen breier seg ut mellom grendene i Selbu før den smalner inn til det som ligner en vestlandsk fjord vestover mot Klæbu, der sjøen renner ut i Nidelva.

Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m.

Generelle regler:

Fiskekort fås kjøpt følgende steder:

Priser fiskekort for Selbusjøen:

Fiskekort for Selbusjøen

Barn under 16 år fisker gratis med stang og håndsnøre. JFR. Lov om laksefiske og innlandsfiske.

Priser Selbukortet.

Gjelder fiske i alle vann og elver i kommunen, inkludert Selbusjøen.

KJØP FISKEKORT ONLINE

Eller kjøp på:

Med Perfish i lomma trenger du aldri å lure på hvordan du skal få kjøpt fiskekort – Uansett sted. 

Tilgjengelig for Android og iOS. 

 

Fredningsbestemmelser for Selbusjøen:

§ 3. Fiske i vassdrag hvor det ikke går anadrome laksefisk 
3.1 Selbusjøen i Selbu og Klæbu kommuner
I Selbusjøen og i elver og bekker så langt fisk kan gå opp fra sjøen, er det forbudt å fiske med garn i tiden fra og med 15. september til og med 15. oktober. Minste maskevidde er 30 mm (20-omfar). Fiske med flytegarn er forbudt i juli måned.

Fredningsbestemmelsene i tidsrommet 15 september til og med 15 oktober gjelder i tillegg til fiske med garn, fiske med andre faststående redskap, og alt fiske i en 100 meters sone rundt alle elvemunninger. Øvrig fiske er tillatt.

Vedtak Årsmøte 21.04.16.
Fiske med flytegarn i juli måned endres til: Fiske med flytegarn er kun tillatt fra 1 august til 1 september.
Det er tillatt å fiske med lenke på maks 50 meter, og med en maskestørrelse på 20 omfar.

Les Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Sør Trøndelag

Source URL: https://www.selbusjoengrunneierlag.no/?page_id=14